LAYİHƏLƏR

7 Dekabr 2016

Azərbaycanda 2-ci Gənclər arasında tütündən istifadənin qlobal tədqiqatı (GYTS) əsasında CDC tərəfindən ölkə üzrə İnformasiya Bülleteni hazırlanmışdır.

17 Fevral 2015

İSİM tərəfindən Azərbaycan Respublikasının müvafiq qanunvericiliyinin “Tütünə qarşı mübarizə haqqında” Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Çərçivə Konvensiyasına uyğunluğunun müqayisəli təhlili aparıldı

1 Fevral 2015

İlkin səhiyyə səviyyəsində qeyri-infeksion xəstəliklərin risk amillərinin qarşısının alınmasının gücləndirilməsi Layihəsi

25 Sentyabr 2012

Gənclər arasında Tütündən İstifadənin Qlobal Tədqiqatı (GYTS) layihəsi

26 Noyabr 2010

“Azərbaycanda Tütünlə Mübarizə üzrə Milli Strategiyanın Hazırlanması” layihəsi